АКТУАЛНО

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

BERKOVITSA-7О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

СПИСЪК   НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И  НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА на  20 март 2013 г.

 КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

  19 март 2013 г. /вторник/, от 15.00часа

 

1. Докладна РД-92-00-787(1), относно Отчет за дейността на Общинско мероприятие „Комунални дейности” за 2012 г.. Проблеми, мерки и предложения за тяхното изпълнение

2. Докладна РД-92-00-790, относно предложение за промяна в Договора за покупко-продажба от 06.03.2006 година сключен договор с „Елаците мед” АД, за продажба на УПИ V, кв. 151 по плана на гр. Берковица с площ около 6920 кв.метра, заедно с построената в него минерална баня в гр. Берковица;

3. Докладна РД-92-00-796, относно вземане решение за обявяване на търг за МПС – частна общинска собственост – лек автомобил марка „Форд” и лек автомобил „УАЗ”;

4. Докладна РД-92-00-797, относно приемане на „Стратегия за управление на общинската собственост в Община Берковица за периода 2013-2015 г.;

5. Докладна РД-92-00-798, относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Берковица за 2013 г.;

6. Докладна РД-00-799, относно отдаване под наем на част от имот с идентификатор 03928,512.418, по кадастралната карта на Берковица;

7. Докладна РД-92-00-800, относно отдаване под наем на помещение в сграда „Битовка”, находяща се в кв. 17, УПИ ХVІІІ по плана на с. Бързия;

8. Докладна РД-92-00-801, относно преместване на гаражна клетка № 4, група „З№” на мястото на петно за гаражна клетка № 2 в ЖК „Заряница”-Берковица;

9. Докладна РД-92-00-802, относно предоставяне за безвъзмездно ползване на МПС на ДСХ с отделение за лежащо болни в Берковица и „Комунални дейности” – Берковица;

10. Докладна РД-92-00-807, относно преобразуване на имот по плана на град Берковица в кв. 148, УПИ VІІ;

11. Докладна РД-92-00-809, относно приемане на Решение за разпореждане с вещи – частна общинска собственост, под управлението на Общинско мероприятие „Комунално дейности” гр. Берковица;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

19 март 2013 г. /вторник/ – 17.30 часа

 

1. Докладна РД-92-00-806, относно приемане на Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Берковица.

2. Докладна РД-92-00-790, относно предложение за промяна в Договора за покупко-продажба от 06.03.2006 година сключен договор с „Елаците мед” АД, за продажба на УПИ V, кв. 151 по плана на гр. Берковица с площ около 6920 кв.метра, заедно с построената в него минерална баня в гр. Берковица;

3. Докладна РД-92-00-808, относно приемане План-програма за заседаниия на ОбС през ІІ-то тримесечие на 2013 г.

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 НЯМА ЗАСЕДАНИЕ

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

18 март 2013 г. /понеделник/ –  16.00 часа

 

 1. Докладна РД-92-00-792, относно предоставяне на зем.земи от ОПФ н-ци Влъчко Стаменов Генов – Мездрея;

2. Докладна РД-92-00-792, относно предоставяне на зем.земи от ОПФ н-ци Ангел Нанков Денчев – с. Гаганица;

3. Докладна РД-92-00-805, относно добиване и ползване на дървесина от Общински горски  фонд;

4. Докладна РД-92-00-806, относно приемане на Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Берковица.

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

  15 март 2013 г. /петък/ – 15.00 часа

 

 1. Докладна РД-92-00-810, относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план/ за трасе на открит канал с ширина 100 см. за захранване на обект „Помпена станция в ПИ 03928.44.122, преминаващо през общински имоти;

2. Докладна РД-92-00-811, относно одобряване на ПУП – Специализирана   схема   за изграждане оптична кабелна мрежа за телевизия и интернет, гр.Берковица, обл. Монтана

3. Докладна РД-92-00-801, относно преместване на гаражна клетка № 4, група „З” на мястото на петно за гаражна клетка № 2 в ЖК „Заряница”-Берковица;

4. Докладна РД-92-00-807, относно преобразуване на имот по плана на град Берковица в кв. 148, УПИ VІІ;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

18 март  2013 г.. /понеделник/ – 14.00 часа

1. Докладна РД.92-00-795, относно Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Берковица за 2013 г.;

2. Докладна РД-92-00-793, относно приемане Общинска програма за закрила на детето и мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби в Община Берковица за 2013 г.;

 КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

18 март 2013 г.. /понеделник/ – 17.30 часа

 

1. Докладна РД-92-00-789, относно проект № 12/322/00117  „Рехабилитация и основен ремонт на ул. Николаевска, Берковица;

2.Докладна РД-92-00-788, относно проект № 12/322/00052, относно реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и улично осветление в град Берковица – І етап „Рехабилитация и основен ремонт на ул. Александровска” Берковица (участък от 251 ул. Иван Вазов, до ул. Хаджи Петър Илиев”;

 КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

19 март 2013 г./вторник/, от 16.30 часа

 1. Докладна РД-92-00-787(1), относно Отчет за дейността на Общинско мероприятие „Комунални дейности” за 2012 г.. Проблеми, мерки и предложения за тяхното изпълнение

2. Докладна РД-92-00-794, относно корекция на капиталови разходи за 2013 г.;

3. Докладна РД-92-00-803, относно отменяне на решение 438 от 25.01.2013 г ;;

4. Докладна РД-92-00-804, относно Поемане на краткосрочен общински кредит – овърдрафт;  

ИЗГОТВИЛ:

            /Борислава Димитрова/

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Актуални Новини

146 ГОДИНИ СВОБОДНА БЕРКОВИЦА

С тържествено честване днес, 4 декември,  Берковица отбеляза 146 години от освобождението си. Пред паметника на загиналите в Руско-турската освободителна война се събраха, ученици,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
важна информация
Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на жителите на община Берковица.Уведомяваме Ви, че на 17.11.2023 година от 11.00 до 11.30 часа ще се проведат

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (64) Културен център "Йордан Радичков" (11) МИГ Берковица и Годеч (30) НЧ "Иван Вазов - 1872" (14) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (646) Общинска администрация-Берковица (104) Общински съвет-Берковица (41) Обява (37) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (18) берковската духова музика (10) вик берковица (20) дневен ред (19) заповед (16) заповеди на кмета (23) избори (19) изложба (11) кмет община берковица (22) конкурс (13) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (28) общинска администрация (56) обява община берковица (12) обявление (92) обявление отдел СУТ (33) отдел строителство (23) подробен устройствен план (16) поздравителен адрес (27) проект (15) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (17) социални дейности (14) социални услуги (15) спорт (12) спортни клубове (11) съобщение (20) туризъм (32) уведомление (16) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Актуални Новини

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

СКЪПИ СТУДЕНТИ, Най-сърдечно ви поздравявам по случай 8 декември – празника на българските студенти!Тази дата е празник на младостта и

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Берковица по реда на § 4 от ДР на ЗУТ, предвид обстоятелството, че лицата: НАДЯ ЦВЕТКОВА с адрес: ГР. БЕРКОВИЦА, не е потърсила обявление

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.