Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Уведомяваме Ви, че Община Берковица  има следното инвестиционно предложение:

Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на  водопроводна мрежа на улици в град Берковица и улици/общински път в селата Бързия, Боровци, Слатина и Котеновско шосе на Община Берковица по пет обособени позиции:

Обособена позиция №4 Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на  водопроводна мрежа на улица/ общински Път MON 1012/  от центъра на село Боровци  до кръстовището с републикански  път  III-815 в село Боровци,  община Берковица