Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Уведомяваме Ви, че Община Берковица  има следното инвестиционно предложение:

            Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на  водопроводна мрежа на улици в град Берковица и улици в селата Бързия,.Боровци, Слатина и Котеновско шосе на Община Берковица по пет обособени позиции:

Обособена позиция №1 Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на  водопроводна мрежа на улица „Заряница“ в град Берковица