Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Председателят на Общински съвет – Берковица организира публично обсъждане от местната общност на годишния отчет за изпълнението на Бюджета на Община Берковица за 2016 година.

Обсъждането ще се проведе на 19 май 2017 г. в заседателната зала на ОбА-Берковица от 11:00 часа.

Иван Иванов

Председател на ОбС-Берковица