АКТУАЛНО

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

BERKOVITSA-7ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-БЕРКОВИЦА

 Пл.“ЙорданРадичков”№4,тел.0953/88404,факс0953/88405,email:ob@berkovitsa.com

Изх.№ ОС-94-00-4065/3/19/03/2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ 

Съгласно чл. 6 2а, ал. 1 от Закона за водите 

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 52, ал. 1, т.3, Б. „Б“ от Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление в Община Берковица за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовири и микроязовири – публична общинска собственост, придружено с изискващите се  по чл. 60, ал. 1,  ал. 2 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

 

 1. Цел на заявеното използване на водите : риборазвъждане
 2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите – язовир „Реката“ – публична общинска собственост № 000167 с АОС №90/10.11.1998 г.
 3. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕККАТЕязовир „Реката“, местност „Аянското“, землище на село Замфирово, ЕКАТТЕ 30301

Географски координати

Георгафска ширина 43°16’45.71”С

Георгафска дължина 23°14’51.87”И

 1. Схема и параметри на частта от водния обект, който се предоставя за ползване:

Площ 177.408 дка, застроен обем на водоема – 1 038 000 м3, дължина на стената 258 м, високима на стената 17,70м, основен изпускател Ø 500, дължина на преливник – 45 м

 1. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите
 1. 1.    Забранява се източването на язовира с цел риболов
 2. 2.    Да се осъществява оптимално дейността  риборазвъждане (хранене и здравословно състояние на рибата) с цел предотвратяване  на негативен ефект върху водната система
 3. Да се взема 1 път годишно водни проби  за качествата на водите от язовирното езеро над водовземното съоръжение за основния изпускател на ½ от дълбочината, по следните показатали: разтворен кислород, биологически потребен кислород БПК, фосвати и неразтворени вещества в съответствие с изискванията  на чл. 1, т.1, буква „б“ и чл. 2, т.1 от Наребда №4/20.10.200 г. (ДВ. Бр. 88/2000) „За качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на чурупкови организми“ и  съгласно чр. 48, ал. 1 и чл. 51 от Наредба № 5/08.01.2000 г. (ДВ. Бр. 95/2000г.) „за реда и начина за създаване на мрежите и за дейността на националната система за мониторинг на водите“ Протоколите от извършените водни проби да се изпращат в края на всяка година в Басейнова дирукция Дунавски район град Плевен.
 4. Режим на риболов – съгласно Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) (ДВ., бр. 41/2001 г.).
 5. Да подава вода за напояване  на земеделски земи, съгласно издадените разрешителни за водоползване и напояване от евентуални заявители.
 6. Да се следи за техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея – непрекъснато наблюдение, срок постоянен
 7. Да се изпълнят предписанията от Констативен протокол от 23.10.2012 г.  за технически преглед на язовир „Реката“ от дирекция „Гражданска защита“ – област Монтана
 8. Да се осигури подаването на 2,0 л/сек. след язовира, необходими за нормалното функциониране не екосистемите.
 1. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересовани лица: Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център град Левен, ул. „Чаталджа“ №60 и Община Берковица, пл. „Йордан Радичков“ №4, град Берковица

 

Съгласно чл. 64, ал. 1 т.2 и т. 3 от ЗВ заинтересованите лица  могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяването на съобщението.

 

/П/

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА

Кмет на община Берковица

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-94-00-514 (5) от 12.10.2023 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (63) Културен център "Йордан Радичков" (11) МИГ Берковица и Годеч (29) НЧ "Иван Вазов - 1872" (14) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (624) Общинска администрация-Берковица (102) Общински съвет-Берковица (38) Обява (37) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (18) берковската духова музика (10) вик берковица (18) дневен ред (19) заповед (15) заповеди на кмета (23) избори (19) изложба (10) кмет община берковица (22) конкурс (13) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (27) общинска администрация (56) обява община берковица (12) обявление (88) обявление отдел СУТ (32) отдел строителство (23) подробен устройствен план (16) поздравителен адрес (24) проект (15) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (16) социални дейности (14) социални услуги (15) спорт (12) спортни клубове (11) съобщение (20) туризъм (32) уведомление (16) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.