Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 111СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИЯ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ДИРЕКТОР НА ДГ „ЗВЪНЧЕ“ ГР.БЕРКОВИЦА

  1. АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ЯКИМОВА

Конкурсът ще се проведе на 21.08.17 г. /понеделник/ в 14.30 ч. в заседателната зала на Общинска администрация –Берковица.