Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111П О К А Н А

Инж. Милчо Михайлов Доцов – Кмет на Община Берковица кани всички граждани за обсъждане на проект: “Изграждане на водопровод за минерална вода от сондаж при минерална баня с. Бързия до минералната баня гр.Берковица“. 

Финансирането на проекта ще се извърши на 50% от Инвестиционна програма минерални води и 50% от Община Берковица, чрез поемане на дългосрочен общински  дълг в размер на 520 054,91 лева при условията на Закона за общинския дълг.

Обсъждането ще се проведе  на 28.08.2017 година в заседателната зала на Общинска администрация от 11.00 часа.

Инж.М.Доцов

Кмет на община Берковица