Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111 ОБЯВЛЕНИЕ

ДЪРВА  ЗА ОГРЕВ /КОНТИНГЕНТ/

Във връзка с отпуснат контингент – дърва за огрев за отоплителен сезон 2017/2018 г. за град Берковица в района на Държавно горско стопанство – Берковица, Ви уведомяваме:

– Срокът за неусвоените количества от подалите заявления в Общинска администрация – Берковица е до 30.09.2017 г.;

– За неусвоените количества дърва за огрев ще има ново преразпределение чрез прием на заявления за добив на дърва от местното население в насаждения, в които сечта е приключила от дърводобивните фирми;

Настоящата информация се огласява за населението на информационните табла на Държавно горско стопанство – Берковица, на Общинска администрация – Берковица и на web site:http://berkovitsa.com/.