Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111Списък на допуснатите кандидати до интервю за работа в Семейно – консултативен център гр.Берковица, кв.Раковица,ул.1-ви май  по проект „Разкриване на Семейно – консултативен център в община Берковица“

Въз основа на представени документи комисия назначена със Заповед №РД-15-459/15.09.2017г. на кмета на Община Берковица :

А/ Допуска до интервю  следните кандидати:

За Социален работник:

1.Росица Георгиева Пожарова

  1. Маргарита Миткова Марценкова
  2. Надка Иванова Стаменова
  3. Минка Стефанова Костова
  4. Еми Ангелова Господинова
  5. Борислав Ананиев Петров

7.Иво Недков Еленков

 

За Социален сътрудник:

1.Минка Стефанова Костова

2.Николай Павлинов Алексов

3.Горанка Димитрова Михайлова

4.Кирилка Александрова Костова

5.Екатерина Николаева Господинова

6.Васил Симчов Василев

7.Галя Иванова Вълчева

8.Иво Недков Еленков

 

Б/ Не допуска до интервю следните кандидати:

1.НЯМА

Интервюто с допуснатите  кандидати ще се проведе на 20.09.2017 г. от 10.00 часа в стая 203 на ОбА –Берковица