Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111Заповед РД-15-365- 30.05.2013 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 5 от Наредба за водоснабдителната дейност и обезопасяване на водните площи на територията на Община Берковица и недопускане на инциденти от удавяне.