Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Дирекция Местни данъци и такси съобщава, че срокът за плащане на първа вноска на данъка за недвижими имоти, таксата за битови отпадъци и данък превозни средства е 30.06.2013 година. Местните данъци и такси се плащат в стаи 113 и 114  в сградата на общинска администрация.