Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЯВА

На 12 януари 2018 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на ОбА-Берковица ще се проведе открита среща с местната общност за публично обсъждане на Бюджет 2018.