Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

Мотивиран отказ за узаконяване на незаконно изграден строеж, на основаниен & 184, ал. 4 от ПР на ЗИД на ЗУТ .

motiviran otkaz

Вашият коментар