Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
О Б Я В А
Със заповед № ОХ-206/09.03.2018 г. на Министъра на отбраната са
обявени 62 вакантни длъжности за войници във военните формирования от състава на
Съвместното командване на силите, както следва:
• за в.ф 22980 – София – 30 длъжности;
• за в.ф 28860 – Горна Малина -25 длъжности;
• за в.ф 32450 – Мокрен -7 длъжности;
Срок за подаване на документите – до 09.05.2018 г.

Информация за изискванията към кандидатите, набора от документи, условията
и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
3500, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4, ет. 2
(всеки понеделник, сряда и петък от 08.30 до 16.30 часа)
ц. сл. Николай Филипов, тел. (0953)88-802 и GSM 0889661054