Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЯВА
Със заповед № ОХ-211/12.03.2018 г. на Министъра на отбраната се набират кандидати
за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили
граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования
в Стационарната комуникационна и информационна система, общо 46 длъжности:

1. ф. 26340 – София – 4 длъжности;

2. в. ф 46390 – София – 6 длъжности;

3. в. ф 34610 – София – 15 длъжности;

4. в. ф 38410 – София – 3 длъжности;

5. в. ф 42650 – Копривщица –5 длъжности;

6. в. ф 36450 – София – 6 длъжности;

7. в. ф 42170 – Сливен – 3 длъжности;

8. в. ф 26050 – София – 4 длъжности.

Срок за подаване на документи – до 11.05.2018 г.
Конкурсът ще се проведе по график от 11.06.2018 г. до 15.06.2018 г.

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията
и реда за кандидатстване можете да получите на адрес.

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
3500, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4, ет. 2
(всеки понеделник, сряда и петък от 08.30 до 16.30 часа)
ц. сл. Николай Филипов, тел. (0953)88-802 и GSM 0889661054