Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На вниманието на Славомир Димитров Зарчев, Милка Алексиева Ананиева и

Грациела Томова Иванова:

ОБЯВЛЕНИЕ