Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ЗАПОВЕД РД-15-014 от 10.01.2019 г. за предоставяне за едногодишно ползване през стопанската 2018/2019 г. общински имоти – полски пътища на ползвателите, включени в земеделските блокове, определени със Заповеди на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Монтана