Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл.55а, ал.2 от ППЗК, Комисията за провеждане на процедура по предоставяне на концесия язовир „Мишковец”, в землището на гр. Берковица

СЪОБЩЕНИЕ


 Във връзка с провеждане на процедура по предоставяне на концесия за услуга язовир „Мишковец”, в землището на гр. Берковица, обл. Монтана, общ. Берковица, и на основание чл.48, ал.1, т.1 от ППЗК, Комисията за провеждане на процедурата с Решение от 19.09.2012 година е допуснала до по-нататъчно участие в процедурата ф-ма „Фиш Комерс 2012”ЕООД гр. Монтана, като на 05.10.2012 година от 13,00 часа в сградата на Община Берковица, в кабинета на зам.кмета г-жа Гергана Антонова-Ценова ще се проведе открито заседание на Комисията по отваряне на предложението и обвързващото предложение

Вашият коментар