Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Уважаеми земеделски стопани, уведомяваме Ви, че във връзка с предстоящата кампания за подаване на заявления за подпомагане по схемите за директни плащания 2019 г. и схеми и мерки по ПРСР ще се проведе среща с представители на Областна дирекция „Земеделие” – Монтана, Общинска служба по земеделие, ДФ „Земеделие”- Монтана, Областна дирекция по безопасност на храните и Териториален областен офис на Национална служба за съвети в земеделието.

ГРАФИК

населено място Дата Час Място на провеждане
гр.Вълчедръм 18.03.02019 г. 13.30 в сградата на общината
с.Якимово 18.03.02019 г. 15.00 в сградата на общината
гр.Брусарци 19.03.02019 г. 10.00 в сградата на общината
гр.Лом 19.03.02019 г. 11.30 в сградата на общината
с.Медковец 19.03.02019 г. 13.00 в сградата на общината
гр.Берковица 20.03.02019 г. 09.30 в сградата на общината
гр.Вършец 20.03.02019 г. 11.30 в сградата на общината
гр.Монтана 20.03.02019 г. 14.00 Заседателна зала на ОД „Земеделие” – гр. Монтана, ул. Генерал Столетов №1
гр.Чипровци 21.03.02019 г. 10.00 в сградата на общината
с. Георги Дамяново 21.03.02019 г. 11.30 в сградата на общината
гр. Бойчиновци 21.03.02019 г. 13.30 в сградата на общината

 

ОД „Земеделие” Монтана