Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Я В А

Със заповед № ОХ-234/05.03.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 64 вакантни длъжности в Националната гвардейска част – военно формирование 54800 – гр. София за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Краен срок за подаване на документи 08.05.2019 г.

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес.

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

3500, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4

(ет. 2, всеки понеделник,сряда и петък от 08.30 до 17.00 часа)

ц. сл. Николай Филипов, тел. (0953)88-802 и GSM 0889661054.