АКТУАЛНО

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д „ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И  НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА на  30 май 2019 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

     29 май 2019 г. /сряда/  – 15.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2557(3) относно Годишен финансов отчет и счетоводен баланс за 2018 г. на „Общински пазар 99“ ЕООД, гр. Берковица;

2.Докладна РД-92-00-2618 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица;

3.Докладна РД-92-00-2619 относно обявяване на недвижим имот и сграда, които са предоставени за безвъзмездно ползване на детска градина „Васил Левски“, с. Бързия за публична общинска собственост на община Берковица при ред и условия предвидени в закона;

4.Докладна РД-92-00-2621 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит на финансово-счетоводната дейност на „Обредни дейности“ ЕООД, гр. Берковица;

5.Докладна РД-92-00-2626 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.222.464 нахождащ се в гр. Берковица, местност Памук баир /земеделска земя/;

6.Докладна РД-92-00-2628 относно продължаване срока на договор за възлагане управлението на „Общински пазар 99“ ЕООД, гр. Берковица;

7.Докладна РД-92-00-2631 относно предоставяне за ползване на мери, пасища и ливади в землищата на територията на Община Берковица през стопанската 2019-2020 г.;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

29 май 2019 г. /сряда/ – 17.15 часа

1.Докладна РД-92-00-2612 относно финансова подкрепа за закупуване на мокет за НЧ „Иван Вазов 1872“, гр. Берковица;

2.Докладна РД-92-00-2615 относно корекция на капиталови разходи за 2019г.;

3.Докладна РД-92-00-2623 относно финансова подкрепа за закупуване на строителни материали за НЧ „Съгласие 1898“, с. Гаганица;

4.Докладна РД-92-00-2625 относно актуализация на бюджета на община Берковица за 2019 година;

5.Докладна РД-92-00-2629 относно колективна награда на шампионите на България по ръгби „Балкански котки“;

6.Докладна РД-92-00-2632 относно финансова подкрепа за провеждане на традиционен събор в с. Гаганица, Община Берковица;

7.Заявление РД-92-00-2614 от Методи Тошев, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

8.Заявление РД-92-00-2624 от Сава Стаменова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

28 май 2019 г. /вторник/ – 14.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2606 относно упълномощаване на представител на община Берковица за участие в редовно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“АД, гр. Монтана;

2.Питане РД-92-00-2616 от Даниел Каменов, с. Песочница относно състояние на инфраструктурата на с. Песочница и дейността на кметския наместник;

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

29 май 2019 г. /сряда/  –  14.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2618 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица;

2.Докладна РД-92-00-2626 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.222.464 нахождащ се в гр. Берковица, местност Памук баир /земеделска земя/;

3.Докладна РД-92-00-2631 относно предоставяне за ползване на мери, пасища и ливади в землищата на територията на Община Берковица през стопанската 2019-2020 г.;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

28 май 2019 г. /вторник/  –  15.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2558(2) относно приемане Отчет за дейността на Дом за стари хора с отделение за лежащо болни, гр. Берковица за 2018 г.;

2.Докладна РД-92-00-2559(2) относно приемане Отчет за дейността на Дом за пълнолетни лица с деменция, с. Бистрилица за 2018 г.;

3.Заявление РД-92-00-2614 от Методи Тошев, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

4.Заявление РД-92-00-2624 от Сава Стаменова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

29 май 2019 г. /сряда/  –  16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2617 относно приемане на Годишен план за подкпера на личностно развитие за 2019 година на Община Берковица;

2.Докладна РД-92-00-2622 относно приемане на Общинска програма за закрила на детето и Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби в Община Берковица за 2019 година;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

28 май 2019 г. /вторник/  –  16.00 часа

 

1.Докладна РД-92-00-2627 относно одобряване на ПУП за ПИ с идентификатор 03928.66.102 по кадастрална карта на гр. Берковица;

2.Докладна РД-92-00-2634 относно изработване на проект за ПУП и ПУП-парцеларен план за ПИ с идентификатор 03928.201.132 по КК на гр. Берковица;

3.Докладна РД-92-00-2636 относно изработване на проект за ПУП за ПИ с идентификатор 03928.209.175 по КК на гр. Берковица;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

29 май 2019 г. /сряда/ – 16.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2611 относно кандидатстване на Община Берковица с проектно предложение: „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания – гр.Берковица ” за финансиране по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – Етап 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства”, Компонент 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.;

 

 

 

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого Община Берковица
Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ПАРАГРАФ 4, АЛ. 2 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/

На вниманието на ,,Триком 2008“ ООД ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-94-00-2357 (7) от 07.12.2022 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Кмет на Община Берковица (12) ЛПГ (7) Образование (35) Община Берковица (260) Общинска администрация-Берковица (23) Общински съвет-Берковица (18) Обява (7) Природни забележителности (20) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (10) берковската духова музика (5) детска градина (6) детски градини (6) дневен ред (5) докладна (4) екологична оценка (4) енергийна ефективност (5) заповед (7) заповеди на кмета (23) информационна среща (4) кмет берковица (6) кмет община берковица (5) конкурс (8) културни забележителности (16) общинска администрация (54) общински съвет - берковица (6) обява община берковица (4) обявление (47) основни училища (5) отдел строителство (4) поздравителен адрес (18) приложно колоездене (4) програми (6) проект (9) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (6) счетоводна политика (5) съветници (8) съобщение (7) транспорт (4) туризъм (31) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Отчет на кмета
Актуални Новини

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МАНДАТНАТА ПРОГРАМА НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2022 ГОДИНА

Уважаеми г-н председател,Уважаеми общински съветници,Уважаеми съграждани, Преди четири години приех предизвикателството да бъда кмет на Община Берковица, водена от убеждението,

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.