Актуални Новини

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

Информация за инвестиционно предложение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Инвестиционно предложение за „Винарска изба с капацитет до 100 хл“.