Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

П О К А Н А

 

Председателят на общински съвет Берковица организира публично обсъждане от местната общност на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Берковица за 2018 година.

 

Обсъждането ще се проведе  на 23.08.2019 година в заседателната зала на Общинска администрация от 11.00 часа

 

 

ИВАН ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА