Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ИНФОРМАЦИЯ

Относно публикувана заблуждаваща информация във фейсбук групите „Берковица“

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА,

Във връзка с публикация на лице с профил „Георги Ганов“ във фейсбук групите „Берковица“, относно неверни твърдения, че на 05.08.2019 г. „Видира – България“ ЕООД /бившият завод Ком/ сключват сделка с кмета на община Берковица – Милчо Доцов, за докарване на пластмасови отпадъци от Италия, които отпадъци ще се складират на площадките на завод Ком в Берковица и ще се топят, за да се теглят профили за дограма“ Ви, уведомяваме че с тази публикация, която съдържа невярна информация, клевети и откровени измислици, лицето с профил „Георги Ганов“ уронва престижа на Общинска администрация – Берковица и създава паника и смут сред населението на общината. Тази публикация е откровена провокация, свързана с предстоящите местни избори, целяща изнасяне на заблуждаваща информация.

Искаме да внесем разяснения относно цитираните твърдения:

Община Берковица поддържа регистър на сключените договори и в този регистър не фигурира договор сключен между Община Берковица, представлявана от Кмета на общината и „Видира – България” ЕООД. Община Берковица не би могла да сключи договор за дейностите, за които твърди лицето с фейсбук профил „Георги Ганов“, тъй-като тези дейности се контролират и регулират от РИОСВ – Монтана и Община Берковица няма правно основание да бъде страна по такъв договор.

За разпространената от фейсбук профила „Георги Ганов“ заблуждаваща информация, с писма с изх. номера: № ГЗОС-70-00-148(6)/26.09.2019 г. и № ГЗОС-70-00-148(7)/26.09.2019 г., са изпратени сигнали по чл. 209 от НПК до Районна прокуратура – Берковица и до Началника на РУ на МВР – Берковица за уронване престижа на Община Берковица като институция, създаване на смут и ненужна паника сред населението на общината, както и че тези действия са провокация, свързана с предстоящите местни избори.