АКТУАЛНО

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

3500 Берковица, обл. Монтана, пл. “Йордан Радичков” 4, тел: 0953 / 88 404

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 38, ал.1, чл. 45, т. 7 и чл. 46, ал. 1, 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 1790 от Протокол № 84/27.09.2019 година на Общински съвет – Берковица и Заповед № РД-15-545/14.11.2019 г. на Кмета на община Берковица

      ОБЯВЯВА  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 1. Откривам процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна общинска собственост, а именно:

1.1. Трактор колесен малогабаритен – МТ 10 К с инвентар, с начална продажна цена в размер на 728,00 лв./седемстотин двадесет и осем лева/ без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.2. Дърводелски абрихт, с начална продажна цена в размер на 504,00 лв./петстотин и четири лева/ без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.3. Струг СУ 203, с начална продажна цена в размер на 1110,00 лв./хиляда сто и десет лева/ без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.4. Дърводелски банциг, с начална продажна цена в размер на 448,00 лв./четиристотин четиридесет и осем лева/ без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.5. Пет операционна машина, с начална продажна цена в размер на 1700,00 лв./хиляда и седемстотин лева/ без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.

 1. Публичният търг ще се проведе на 27.11.2019 г. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица, както следва:

– за позиция 1.1. от 15,00 часа

– за позиция 1.2. от 15,15 часа

– за позиция 1.3. от 15,30 часа

– за позиция 1.4. от 15,45 часа

– за позиция 1.5. от 16,00 часа

 1. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица.
 2. Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна цена, определен с Решения № 1790 от Протокол № 84/27.09.2019 г. на Общински съвет – Берковица, както следва:

     за позиция 1.1. – 72,80 лв. /седемдесет и два лева и осемдесет стотинки/ без ДДС

за позиция 1.2. – 50,40 лв. /петдесет лева и четиридесет стотинки/ без ДДС

за позиция 1.3. – 111,00 лв. /сто и единадесет лева/ без ДДС

за позиция 1.4. – 44,80 лв. /четиридесет и четири лева и осемдесет стотинки/ без ДДС

за позиция 1.5. – 170,00 лв. /сто и седемдесет лева/ без ДДС

 1. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица,

BIC код на банката: UNCRBGSF

IBAN: BG13UNCR70003301006351

или в брой в стая 110-каса, сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

 1. Началната тръжна цена е определена с Решения № 1790 от Протокол № 84/27.09.2019 г. на Общински съвет – Берковица, както следва:

за позиция 1.1. – 728,00 лв./седемстотин двадесет и осем лева/ без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.

за позиция 1.2. – 504,00 лв./петстотин и четири лева/ без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.

за позиция 1.3. – 1110,00 лв./хиляда сто и десет лева/ без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.

за позиция 1.4. – 448,00 лв./четиристотин четиридесет и осем лева/ без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.

за позиция 1.5. – 1700,00 лв./хиляда и седемстотин лева/ без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.

 1. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора.
 2. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане на тръжни книжа за съответната движима вещ, обект на търга в размер на 84,00 лв. (осемдесет и четири лева) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден до 17,00 часа на 26.11.2019 г .
 3. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на движимите вещи и се запознаят с вида, техните характеристики и действителното им състояние към момента.
 4. Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.
 5. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17,00 часа на 26.11.2019 г..
 6. Информация за движимите вещи – обекти на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: http://berkovitsa.com/.
 7. При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 04.12.2019 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17,00 часа на 03.12.2019 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

Заповедта да се връчи  за сведение и изпълнение.

 

Димитранка Каменова  /п/

Кмет на Община Берковица

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

културен туризъм Велико Търново
Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЩЕ УЧАСТВА В XVIII-ТО ИЗДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ „КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Община Берковица ще вземе участие в Международното изложение „Културен туризъм“ със собствен щанд, представящ културното наследство и потенциала на региона

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

ПРАВИЛА ЗА СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ “ВиК – БЕРКОВИЦА”

При наличие на натрупани задължения към дружеството, за неплатена изразходвана и отведена вода „ВиК Берковица” предлага на абонатите си споразумение

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Фотодокументална изложба
Актуални Новини

С ФОТОДОКУМЕНТАЛНА ИЗЛОЖБА “СТРОИТЕЛИТЕ НА ПАМЕТНИКА НА СВОБОДАТА” МУЗЕЕН КОМПЛЕКС – БЕРКОВИЦА ПОСРЕЩА ТРЕТИ МАРТ

Събитието премина при голям интерес. По стар български обичай многобройните гости бяха посрещнати с хляб и сол, а Гергана Лазарова,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Кмет на Община Берковица (22) ЛПГ (7) МИГ Берковица и Годеч (7) Образование (41) Община Берковица (337) Общинска администрация-Берковица (28) Общински съвет-Берковица (23) Обява (12) Природни забележителности (21) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (15) ваканция&спа експо (7) детска градина (6) детски градини (7) дневен ред (8) заповед (10) заповеди на кмета (23) кмет берковица (8) кмет община берковица (8) конкурс (9) културни забележителности (17) общинска администрация (54) общински съвет - берковица (6) обява община берковица (7) обявление (63) основни училища (8) отдел строителство (18) поздравителен адрес (18) приложно колоездене (6) програми (6) проект (10) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (8) социални дейности (14) социални услуги (9) спорт (12) спортни клубове (11) съветници (8) съобщение (9) туризъм (32) услуги (13) училища в Община Берковица (7)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-70-00-544 (2) от 24.03.2023 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-94-00-3735 (6) от 24.03.2023 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОБЯВЯВА На основание Заповед на кмета на Община Берковица РД№15- 179/22.03.2023 г. и чл. 91, ал. 1 и

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Социални услуги
Актуални Новини

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПЛАНИРАНЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На 22.03.2023 година в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица се проведе обществено обсъждане на Предложение за планиране на

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.