Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ЗАПОВЕД

РД-15-479 /20.09.2012 г.

гр. Берковица

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 3 от Наредба за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община Берковица:zapoved

Вашият коментар