АКТУАЛНО

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-БЕРКОВИЦА

О Б Я  В Я В А

На основание Заповед на Кмета на Община Берковица РД №15- 650/09.12.2019 г.и чл.91, ал.1 и ал.2 от Кодекса на труда (КТ)

Конкурс за заемане на длъжността:

 1. ДИРЕКТОР НА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА гр.Берковица,

І. Кратко описание на длъжността:

Организира и ръководи цялостната дейност на Център за обществена подкрепа (ЦОП), в съответствие с Насоките за създаване и функциониране на ЦОП. Организира и провежда периодични екипни срещи за работата по случаите. Представя работата на Центъра и промотира услугите му пред институциите и организациите. Консултира клиентите за характеристиките на предлаганите услуги. Оказва методическа подкрепа на екипа на Центъра в работата по случаи. Планира дейностите по предлаганите услуги в краткосрочен и дългосрочен план, като спазва определените срокове.  Обсъжда оценката и плана в мултидисциплинарен екип.

ІІ. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 1. Да са български граждани;
 2. Да не са осъждани на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от право да упражняват професията си и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на клиентите на ЦОП.
 3. Да не им е налагано дисциплинарно наказание „ уволнение” по чл. 188, т.3 от КТ и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл.330, ал.2 ,т. 6 от КТ или на основание чл.328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.
 4. Да притежават диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование „бакалавър” или „магистър”.
 5. Да притежават специалност от професионално направление „социални дейности”,“педагогика”,“икономика”.
 6. Да имат не по-малко от 5(пет) години трудов стаж, работа с деца и семейства.

Притежаването на компютърна грамотност и ползването на чужд език са предимство.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:

 1. Конкурсът се провежда в три етапа:

1.1. Допускане по документи;

1.2.Тест

1.3. Интервю.

 1. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

3.Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за съображенията за отказа.

 1. Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за датата, часа на започване и мястото за провеждане на теста и интервюто.
 2. Теста и интервюто се провеждат по определен график.
 3. На интервюто се явяват само кандидатите, които са издържали теста.

7.Конкурсната комисия, преди започването на   интервюто, запознава кандидатите със системата за определяне на резултатите.

 1. Комисията оценява кандидатите по следните критерии:

8.1. Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове (разбиране и ползване на основните нормативни актове при изпълнение на задачите в рамките на длъжността директор на  заведение за предоставяне на социални услуги в общността.

8.2. Управленска компетентност (способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати, способност за разрешаване на проблеми, за вземане на управленски решения и за обосноваване на средства за тяхното осъществяване).

8.3. Организационна компетентност (способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи).

8.4. Комуникационна компетентност (умения да се отговаря конкретно, а не общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ; умения за мотивиране и убеждаване)

ІV. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление до кмета на община Берковица, с професионални мотиви за заемане на длъжността.
 2. Документ за самоличност ( копие).
 3. Професионална автобиография.

4.Документ за завършена степен и специалност на висшето образование ( копие).

5.Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия).

 1. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата)
 2. Бележка, че кандидатът не се води на диспансерен отчет за психично заболяване.
 3. Свидетелство за съдимост в срок на валидност (копие).
 4. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия).
 5. Документи за компютърна грамотност и за ползване на чужд език (копия).

При подаването на документите се представят и оригиналите за сравняване.

Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи.

Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж трябва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

 1. Срок и място за подаване на документите:

Документите се подават в община Берковица, адрес: пл. „Йордан Радичков” № 4, Общинска администрация, партер ЦУИГ, тел. 0953/89 117 в 30-дневен срок от публикуването на обявата за конкурса., информация стая 111 ет.1, ОбА

 

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА

БЕРКОВИЦА

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Дом за стари хора - Берковица (8) Кмет на Община Берковица (39) МИГ Берковица и Годеч (14) НЧ "Иван Вазов - 1872" (8) Образование (41) Община Берковица (439) Общинска администрация-Берковица (57) Общински съвет-Берковица (25) Обява (23) Природни забележителности (21) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (17) велислав захариев (8) дневен ред (12) заповед (14) заповеди на кмета (23) избори (10) избори за Народно събрание (9) кмет берковица (8) кмет община берковица (14) конкурс (12) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (17) общинска администрация (55) общински съвет - берковица (8) обява община берковица (8) обявление (77) обявление отдел СУТ (13) основни училища (8) отдел строителство (22) поздравителен адрес (21) проект (12) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (11) социални дейности (14) социални услуги (9) спорт (12) спортни клубове (11) съветници (9) съобщение (10) туризъм (32) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Велислав Захариев Вицешампион
Актуални Новини

ВЕЛИСЛАВ ЗАХАРИЕВ СТАНА ВИЦЕШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ ПО КЛАСИЧЕСКИ ШАХМАТ ЗА 2023 г. В ГРУПАТА НА 8-ГОДИШНИТЕ

От 2.06.23 г. до 8.06.2023 г., в курортния град Приморско се проведоха държавните индивидуални първенства по класически шахмат за момчета

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ В „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – ГР. БЕРКОВИЦА”

Въз основа на представените документи Комисията, назначена със Заповед № РД-15-351/07.06.2023 г. на кмета на Община Берковица, по проект №BG05M9OP001-2.019-0019

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ

Областно пътно управление – Монтана уведомява, че от утре, 10 юни 2023 година, се възстановява движението на камиони над 10

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.