Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

УВАЖАЕМИ  СЪГРАЖДАНИ !

Във връзка със високите такси за извозване на отпадъци в ДЕПО Монтана Ви уведомяваме, че се  ЗАБРАНЯВА:

1.ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЖАР, ПЕПЕЛ И ГОРЯЩИ ПРЕДМЕТИ ВЪВ И ОКОЛО КОНТЕЙНЕРИТЕ.

2.ИЗХВЪРЛЯНЕ В СЪДОВЕТЕ ЗА СМЕТ НА СТРОИТЕЛНИ, ПРОМИШЛЕНИ, РАСТИТЕЛНИ, ЖИВОТИНСКИ ОТПАДЪЦИ И ТРУПОВЕ НА ЖИВОТНИ.

3.ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНА ПРЪСТ ИЛИ ТЕЖКИ ПРЕДМЕТИ В КОНТЕЙНЕРИТЕ. ТОВА ДОВЕЖДА ДО НЕВЪЗМОЖНОСТ ТОВАРО–ПОДЕМНОТО УСТРОЙСТВО НА СМЕТОИЗВОЗВАЩАТА МАШИНА ДА ПОВДИГНЕ КОНТЕЙНЕРА.

Посочените по – горе отпадъци да бъдат изхвърляни до контейнерите. При нарушение на забраната, носите наказателна и административна отговорност по чл.38, 39 и 40 от Наредбата за управление на отпадъците на  територията на Община  Берковица.