Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ 

ДЪРВА  ЗА ОГРЕВ /КОНТИНГЕНТ/

 Във връзка с отпуснат контингент – дърва за огрев за отоплителен сезон 2013/2014 г. по цена 13.80 лв. без ДДС за 1 куб. м за град Берковица в района на Държавно горско стопанство – Берковица Ви уведомяваме:

            – Срокът за подаване на заявления в Общинска администрация – Берковица е до 11.10.2013 г. ;

            – Списъкът ще бъде предоставен на Държавно горско стопанство – Берковица на 14.10.2013 г.;

Настоящата информация се огласява за населението на информационното табло  на Общинска администрация – Берковица и чрез средствата  за масова информация.

 

09.10.2013 год.

гр.Берковица