Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

6 души са назначени на работа по Национална програма „Хора с трайни увреждания“. Те са с трудови договори за срок от 2 години. Наетите, безработни лица ще бъдат в помощ на кметствата в Община Берковица.