Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Информация за разпределението на средствата по – училища и детски градини, и по-компетенти на формулите, утвърдени със заповед N РД 15-093 / 15.02.2012 г. на кмета на Община Берковица за 2012 г.

бюджет­2012 админ

Вашият коментар