Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА СВИЩОВ ОБЯВЯВА ТРАДИЦИОННИЯ ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „СВИЩОВСКИ ЛОЗНИЦИ“

Във връзка с празниците на град Свищов, които ще се проведат на 25, 26 и 27 септември 2020 година, Община Свищов обявява традиционния поетичен конкурс „Свищовски лозници“ за автори от цялата страна.

Конкурсът е напълно анонимен. Всеки автор може да участва с по едно непубликувано стихотворение, изпратено в пет еднообразни екземпляра в печатен вид. Ръкописи не се приемат. Всяко стихотворение се придружава от малък плик с трите имена, адреса и телефон за връзка на своя автор.

Тема на конкурса: свободна

Ще бъдат присъдени:

Награда за поезия „Николай Искъров“ – 300 лева;

Първа награда – 200 лева;

Втора награда – 150 лева;

Трета награда – 100 лева;

Две поощрителни награди – по 50 лева.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 27-ти септември 2020 година от 10:30 часа в камерната зала при ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“.

Краен срок за получаване на творбите: 11 септември 2020 г. на адрес:

5250 гр. Свищов,

Област Велико Търново,

Ул. „Д. Г. Анев“ №4 а, Община Свищов, „Култура“, за Таня Ликова- главен експерт „Култура“

Отличените творби ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Свищов на адрес: www.svishtov.bg.

Телефони за информация:

0631/64351 – главен експерт „Култура“