Актуални Новини

ОБЩИНИТЕ БЕРКОВИЦА И БАБУШНИЦА ПОДПИСАХА ДОГОВОР ЗА МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

IMG_9028Предварителен договор за побратимяване бе подписан от представители на Община Берковица и сръбската Община Бабушница.Целта е да се разширят и затвърдят основите на двустранните отношения в културната, социалната, икономическата сфера, търговията, туризма и защита на екологията. При подписването на договора от страна на Община Берковица присъства Зам. кметът Радослав Найденов. От сръбска страна документът бе подписан от кмета на Община Бабупница Саша Стаменкович.

IMG_9006Двете общини ще подготвят проекти за кандидатстване в отворени програми на ЕС с цел осигуряване развитието на своите райони. Кметовете на двете общини ще сформират свои работни групи, които ще бъдат винаги в контакт помежду си. Тъй като културните традиции на двата региона са твърде близки и сходни побратимените общини ще развиват с предимство дейностите с културно съдържание.
Договорът за международно сътрудничество бе подписан в 3 екземпляра на български, сръбски и английски език.