Актуални Новини

ОБЩИНСКАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ В БЕРКОВИЦА ОБСЪДИ ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙСТВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

67065069_1292843580875537_5150391753341140992_nПревантивните действия по отношение на заболяването Африканска чума по свинете бяха обсъдени на извънредно заседание на епизоотична комисия, което се проведе на 16.07.2019 г. в заседателната зала на ОбА-Берковица.

На заседанието присъсътваха  Зам. областния управител на област Монтана инж. Цветко Цветков, представители на Областната дирекция по безопасност на храните, ведомствените териториални структури, имащи отношение към превантивната дейност на общинско ниво и Ловно-рибарското дружества.

Провеждането на събитието бе продиктувано от усложнената епизоотична обстановка, свързана с установените в страната огнища на Африканска чума по свинете (АЧС) и необходимостта своевременно да бъдат взети нужните мерки за недопускане на заболяването на територията на област Монтана в изпълнение на Заповед № ОКД-27-2/ 10.07.2019 г. на Областен управител на Област Монтана.

Участниците в заседанието се запознаха с актуална информация относно констатираните случаи на АЧС, след което обсъдиха възможностите за предприемане на навременни и координирани действия, свързани с превенцията и насочени преди всичко към провеждане на активна информационна кампания сред населението, упражняване на контрол в животновъдните обекти, а също и взаимодействие със структурите на Изпълнителната агенция по горите във връзка с дейностите в горските територии.

Съгласно указанията на МЗХГ и БАБХ превантивните действия в национален мащаб следва да бъдат концентрирани основно в Северна България, приоритетно около огнищата и десеткилометровата гранична зона с р. Дунав, както и около свинекомплексите. Мерките ще бъдат насочени към засилване отстрела на дива свиня чрез постоянен индивидуален лов, както и провеждане на активен обход на заразените зони.

От Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) потвърдиха за огнище на Африканска чума при домашни свине в град Мизия, област Враца. Той бил в нерегистрирано лично стопанство, където се отглеждат 4 свине и в резултат на търговия с животни, съобщиха от БАБХ.

В Област Враца са създадени зони на рестрикция (3 км предпазна и 10 км надзорна зони). В тях са наложени мерки за контрол и ликвидиране на Африканска чума по свинете.

Тези свине ще бъдат евтаназирани. Ще има обезвреждане на всички домашни свине в 3 км предпазна зона при спазване на изискванията на Наредба № 22. Започва засилен клиничен и лабораторен надзор в създадените зони в 10-километровата надзорна на ограничение.

ВНИМАНИЕ!!!

БАБХ напомня на всички стопани на територията на Община Берковица да спазват правилата за превенция срещу болестта Африканска чума по свинете.

Всички случаи на болни и умрели свине трябва да бъдат докладвани незабавно на компетентните органи. Африканска чума по свинете е заболяване с потенциал на бързо разпространение, вирусът е изключително устойчив в околната среда, като фактор за разпространението му, освен заразени свине, са и замърсени свинско месо и продукти, транспортни средства, оборудване и др. При забелязване на промяна в здравословното състояние или установяване на смърт при домашни и диви свине е необходимо гражданите да уведомят незабавно общинския ветеринарен лекар – д-р Янко Борисов на телефон 0953/88075, да подадат сигнал на 112 или на ОДБХ-Монтана 096/300 204; 096/300 205, д-р Людмил Антов, Началник отдел ЗЖ при ОДБХ-Монтана 0887 597 015 и д-р Боряна Гарванска, гл. инсп. Отдел ЗЖ при ОДБХ-Монтана 0882 569 811.

Кметовете и кметските наместници в населените места на Община Берковица ще информират лицата, отглеждащи свине за риска от разпространяване на болестта, мерките за биосигурности  които трябва да се спазват.

Симптомите на болестта са:

  • Липса на апетит, последвана от внезапна смърт;
  • В индустриалните ферми се забелязва депресия сред животните, загуба на тегло, кръвоизливи и хиперемия по кожата (краищата на ушите, опашката, крайниците, гръдната и стомашна област), куцота и аборти при бременни свине майки.
  • Всяко едно умряло диво прасе следва да се счита за потенциално заразно с АЧС.