Актуални Новини, Новини

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ИЗПРАЩА УВЕДОМИТЕЛНИ ПИСМА ЗА ДЪЛЖИМИ ДАНЪЦИ – 2020

Общинска администрация – Берковица изпраща уведомителни писма на данъкоплатците за дължимите данъци и такси през 2020 година – данък „Недвижими имоти“ и такса „Битови отпадъци“.

Община Берковица благодари на гражданите, ако междувременно вече са заплатили задълженията си!

Касово плащане се извършва в стая 114 на отдел „Местни приходи”.

Работното време от 8.30 до 12.00 и 12.30 до 17.00 часа.

Телефон за връзка: 0953/89113.