Обяви

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

С  П  И  С  Ъ  К

 НА  ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ  „ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ”

 

1.ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

2.инж.МАЯ ГЕОРГИЕВА ГОРАНОВА

3.БОРИСЛАВА МИРЧОВА ЙОРДАНОВА

 Тестът ще се проведе на 27.11.2012год. от 11.00часа в заседателната зала на Общинска администрация –Берковица №113 ет.I

 Председател на конкурсната комисия:Гергана Антонова – Ценова –Зам.Кмет Община Берковица

Дата 16.11.2012година

Вашият коментар