Обяви

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

С  П  И  С  Ъ  К

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

 ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „Европейско финансиране, програми и проекти”

 1.ЕЛЕНА ЦЕНКОВА ИЛИЕВА

2.АНГЕЛ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ

3.ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ

4.ВАСИЛ РАЙКОВ АТАНАСОВ

5.МАЛИНКА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА

6.ГАЛЯ ГРИГОРОВА ЦЕКОВА

 Основание за недопускане:Професионалното направление  на лицата по диплом за висше образование  не отговаря на изискванията определени за конкурсната длъжност.

 Председател на конкурсната комисия:Гергана Антонова – Ценова –Зам.Кмет Община Берковица

 Дата 16.11.2012година

Вашият коментар