Обяви

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

С  П  И  С  Ъ  К 

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ОБРАЗОВАНИЕ”

 

1.ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ- притежаваното професионално направление  на висше образование от лицето, не отговаря на посоченото в обявата за длъжността.

2.ДЕСИСЛАВА БОРИСЛАВОВА ПАНАЙОТОВА -притежаваното професионално направление на висше образование  от лицето, не отговаря на посоченото в обявата за длъжността.

 3.ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ- притежаваното професионално направление на висше образование от лицето, не отговаря на посоченото в обявата за длъжността.

Председател на конкурсната комисия:Гергана Антонова – Ценова –Зам.Кмет Община Берковица

 

            Подпис:

            Дата 27.03.2013година

Вашият коментар