Обяви

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

С  П  И  С  Ъ  К

НА  ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА  ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ”ОБРАЗОВАНИЕ”

1.МИЛЕНА НИКОЛАЕВА МАТОВА

2.АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ЯКИМОВА

3.ВЕРГИНИЯ АНГЕЛОВА ИВАНОВА

4.НЕДА ИВАНОВА ХРИСТОВА

Тестът ще се проведе на 10.04.2013год. от 11.00часа в заседателната зала на Общинска администрация –Берковица, ет.I

Председател на конкурсната комисия:Гергана Антонова – Ценова –Зам.Кмет Община Берковица

            Подпис:

            Дата 27.03.2013година

Вашият коментар