Обяви

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

 Днес 28.03.2013г. подписаният инж. Тодор Кирилов Лазаров на Длъжност инспектор ОС в присъствието на свидетел Камелия Бойкова – мл. експерт „Земеделие”,


бе залепено Уведомление за инвестиционно предложение във връзка с аварийно изместване на съществуващ водопровод ф 80 АЦ извън зоната на водна кула и апаратна на ВЕЦ „Клисура”, в с ързия, община Берковица, област Монтана, координати  на точката на присъединяване: Х – 4695224, 898 м.; У – 8494219, 039 м. oт   „ВиК – гр. Берковица”       ЕООД, гр. Берковица, ул.”Антон Страшимиров” № 2,  представлявано от управителя Йордан Велков

постъпило в ОбА-Берковица  с вх. УОГС -70-00-10/25.03.2013г.

                              

 

инж. Тодор Кирилов Лазаров                                                                         

    Свидетел:  Камелия Бойкова

                                                                                                      

 

Вашият коментар