Обяви

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

Днес 29.03.2013 г. подписаният инж. Тодор Кирилов Лазаров на длъжност инспектор ОС в присъствието на свидетел Камелия Бойкова – мл. експерт „Земеделие”,

бе залепено Уведомление за инвестиционно предложение във връзка с изграждане на  сграда „Къща за гости” , в гр.Берковица, община Берковица, област Монтана, УПИ – VII 851 кв. 68, ул. „Опъченска” № 1 oт 

Лидия Димитрова Димитрова, постъпило в ОбА-Берковица  с вх.№  ГЗОС94-00-40/29.03.2013 г.

                               

инж. Тодор Кирилов Лазаров

Свидетел:  Камелия Бойкова

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар