Актуални Новини

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

Днес 29.03.2013г. подписаният инж. Тодор Кирилов Лазаров на Длъжност  инспектор „ОС” в присъствието на свидетел Камелия Бойкова – мл. експерт „Земеделие”,

бе залепено Уведомление за инвестиционно предложение във връзка с ремонт на спални помещения (поставяне на гранитогрес и подмяна на врати) и поставяне на преносима ски пътека на писта – х.„Ком”, в гр.Берковица, община Берковица, област Монтана, нова ски писта – х.„Ком”, местността „Горна Курия” oт   „Туристическо дружество” – гр. Берковица, представлявано от управителя Красимир Статков Статков постъпило в ОбА-Берковица  с вх. № ГЗОС -94-00-41/29.03.2013г.

инж.  Тодор Кирилов Лазаров

Свидетел:  Камелия Бойкова

 

                                               

Вашият коментар