Обяви

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА

 

                                                               С  П  И  С  Ъ  К

 НА  ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО –СЧЕТОВОДЕН”

 1. АНИТА ФИЛИПОВА ВАСИЛЕВА

2. ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ

 Тестът ще се проведе на 04.05.2012 год. от 14.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация –Берковица №113 ет.I

 Председател на конкурсната комисия: Гергана Антонова – Ценова –Зам.Кмет Община  Берковица

 Подпис:

  Дата 18.04.2012 година

Вашият коментар