Актуални Новини

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

111Общинска администрация Берковица уведомява жителите на гр. Берковица, че  започна  подаването на Заявления-декларации за ползване на социалната услуга “Обществена трапезария”. Заявленията се получават и подават в Центъра за услуги и информация на гражданите в община Берковица, партерен етаж. Право на ползване ще имат 72 лица, нуждаещи се от топла храна, сред които деца, бездомни лица, самотно живеещи възрастни хора и социално, слаби  лица и семейства. От кмета на община Берковица със заповед е назначена комисия за определяне на бенефициентите, като в комисията е включен представител на Дирекция “Социално подпомагане”. Средствата за храна са осигурени от МТСП – Фонд “Социална закрила”. 

 

 

Вашият коментар