Обяви

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА

 

                                               С  П  И  С  Ъ  К

 НА  ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА  ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ” СТРОИТЕЛСТВО, ИНФРАСТРУКТУРА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”

 1. ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

2. АСЕН РУСИМОВ АНТОНОВ

 Тестът ще се проведе на 04.05.2012 год. от 13.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация –Берковица №113 ет.I

 

 Председател на конкурсната комисия: Гергана Антонова – Ценова –Зам.Кмет Община Берковица

  Подпис:

 Дата 18.04.2012 година

Вашият коментар