Обяви

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА

                С  П  И  С  Ъ  К

 НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА  ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „Строителство инфраструктура и опазване на околната среда”

 1. ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ

 Основание за недопускане: Професионалното направление  на лицето по диплом за висше образование  не отговаря на изискванията, определени за конкурсната длъжност.

 

 Председател на конкурсната комисия: Гергана Антонова – Ценова –Зам.Кмет Община Берковица

 

 Подпис:

   Дата 18.04.2012 година

Вашият коментар