Обяви

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

Регистри по чл. 75а от ППЗСПЗЗ и заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за следните землища на територията на Община Берковица, във връзка с разпределение на масиви за ползване за стопанската 2013-2014, съгласно чл. 37в  от ЗСПЗЗ:

Землище Берковица – Регистър; Заповед

Землище Балювица – Регистър; Заповед

Землище Бокиловци – Регистър; Заповед

Землище Боровци – Регистър; Заповед

Землище Гаганица – Регистър; Заповед; Регистър /сл/; Заповед /сл/

Землище Замфирово – Регистър; Заповед; Регистър /сл/; Заповед /сл/

Землище Костенци – Регистър; Заповед

Землище Котеновци – Регистър; Заповед

Землище Мездрея – Регистър; Заповед

Землище Пърличево – Регистър; Заповед

Землище Рашовица – Регистър; Заповед