Обяви

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС – Раковица.