Актуални Новини

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

Съобщение – Общински съвет Берковица подлага на обществено обсъждане проект на

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГА НА ВОДОПРЕНОС/ВОДОПОДАВАНЕ ПО ОБЩИНСКИ ВОДОПРОВОДИ ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА И УЧРЕДЯВАНЕ СЕРВИТУТНИ ПРАВА И ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

СЪОБЩЕНИЕ от 15.12.2016 г.

В резултат от нуждата да бъдат определени редът и условията за издаване на разрешителни за водовземане, вододаване, водопренос, управление и ползване находища за минерална вода, изключителна държавна собственост от община Берковица от предоставените й за срок от 25 години безвъзмездно находища за минерална вода – № 29 Замфирово – област Монтана, община Берковица, с. Замфирово и № 71 – Слатина – област Монтана, община Берковица, с. Слатина, както и определяне размера на таксата за водопренос от находище №14. Бързия – област Монтана, община Берковица, с. Бързия, е необходимо приемане на Наредба, която да урежда собствеността и управлението на минералните води на територията на общината и собствеността на водопреносните системи и съоръжения.

Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Берковица  на 15.12.2016 г. в раздел Общински съвет – Наредби.

Проектът е придружен с мотиви за приемане на Наредбата.

Предложения и становища по проекта се примат в срока по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове. e-mail: ob@berkovitsa.com Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или писмено в деловодството на община Берковица. При изказване на мнение или коментар е необходимо да се изпишат координати за връзка, име, електронен адрес или телефон.