Актуални Новини

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

ЗАПОВЕД

N рд-15-176 / 09.04.2012 г.

На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с предписание по писмо N 716/05.04.2012 г. на РИОСВ – Монтана в изпълнение на Заповед N РД 274/ 30.03.2012 г. на Министъра на околната среда и водите относно определяне на периода от 1 април до 31 октомври 2012 г. за пожароопасен сезон.

zapoved

Вашият коментар